'Open ruimten, hefbomen voor de stad in transitie' - 03/10/2023

Conferenties

De Facilitator Duurzame Wijken en zijn partners nodigen u graag uit voor de derde conferentie van Be Sustainable rond het thema 'Open ruimten, hefbomen voor de stad in transitie'.

Dinsdag 3 oktober 2023, Auditorium BEL (Leefmilieu Brussel) - Thurn & Taxis, Brussel

De conferentie is een uitnodiging om de stad anders te ontwerpen, te beginnen met open ruimten, ruimten die nieuwe stedelijke praktijken en nieuwe gebruiken kunnen ondersteunen in een overgangslogica naar meer veerkracht. Die ruimten (straten, huizenblokken, pleinen, parken, braakliggende terreinen, ...) moeten vandaag op een andere manier worden benaderd om klimaatverandering aan te pakken en het vaker en intenser voorkomen van extreme weersomstandigheden (hitte- en koudegolven, hevige regenval, ...) en om de veerkracht van steden te vergroten. Na de twee vorige edities uit 2019 (Naar nieuwe praktijken) en 2021 (Werken met wat er al is in de stad) buigt Be Sustainable zich dit jaar over de rol van open ruimten als hefbomen voor de stad in transitie.

De behoefte aan transitie laat zich meer dan ooit voelen in de stad, en in het bijzonder in Brussel. De druk ten gevolgde van de klimaatontregeling, de luchtkwaliteit, de mobiliteit en het verlies aan biodiversiteit hebben een rechtstreekse impact op bewoners en gebruikers, met name in dichtbevolkte wijken en binnen kwetsbare of slecht gehuisveste groepen. Verschillende crises die we de laatste jaren doormaakten, brachten dergelijke tekortkomingen duidelijk aan het licht en wezen op het gebrek aan openbare (groen)ruimte en aan thermisch discomfort in sommige woningen. Ze maakten ons bewust van de doorslaggevende en zelfs vitale rol die open, onbebouwde ruimten (in handen van privé-eigenaars of overheden) in de dichtstbevolkte wijken van onze hoofdstad spelen. In die optiek is er behoefte aan solidariteit tussen de verschillende gebieden in het Gewest: de open ruimten in de randgemeenten en de tweede kroon moeten naar de eerste kroon worden doorgetrokken via de groene en blauwe netwerken en de continuïteit van de openbare ruimten, doorvloeien naar het stadscentrum.


Programma

De conferentie nodigt iedereen uit om anders te gaan denken over open ruimten voortaan te beschouwen als ruimten vol mogelijkheden en met een enorme ecologische, klimatologische, sociale en economische waarde.

Als eerste spreekster, opent Elena Cogato Lanza (architecte en medeauteur van Post-Car World. Futurs de la ville-territoire - Laboratorium van Stedenbouw aan de EPFL) de dag met het thema 'Open ruimten, continuïteit en landschapsinversie'. Uitgaand van de beweging rond 'landschapsinversie' oppert ze om open ruimten, bodems, ecosystemen en biodiversiteit voortaan te beschouwen als fundamenten voor stadsprojecten in plaats van ze te zien als 'negatieve' ruimten: louter (bouw)randen, wegen die enkel de mobiliteit dienen, 'leegten', holtes of grondreserves. Het heeft geen zin om 'open ruimte' en 'bouwruimte' tegenover elkaar te zetten. We moeten de toenemende onderlinge afhankelijkheid die hen verbindt begrijpen in het vooruitzicht van de aanleg van veerkrachtige steden.

 • Welke rollen spelen open ruimten, voor niet alleen voor de buurtbewoners, maar ook voor het hele grondgebied en zijn inwoners?
 • Hoe kunnen we wijken ontwerpen die onbebouwde ruimten optimaal benutten?
 • Hoe hun eigen kwaliteit vrijwaren en tegelijk beantwoorden aan de vraag naar betaalbare en kwalitatieve woningen?
 • Wat zijn de hefbomen en de belemmeringen op de transitie van die open ruimten?
 • Wie zijn de actoren in deze transitie en hoe kunnen we onze praktijken in deze sectoren doen evolueren?

Kom de uiteenlopende pogingen tot antwoord ontdekken! We stelden het panel van sprekers samen op basis van (inter)nationale best practices en inspirerende projecten. Ze belichten het potentieel van de sociale, ecologische en economische benutten van open ruimten in termen van (gemeenschappelijk) gebruik, mobiliteit, behoud van biodiversiteit, regenwaterbeheer, bodemsanering, stadslandbouw, ... met als algemeen doel verlaging van onze lagere CO2-uitstoot. De betrokkenen zijn onderzoekers, projectverantwoordelijken en vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Ze komen uit Frankrijk, Zwitserland en Nederland en gaan in dialoog met Brusselse actoren die nu al de nieuwe praktijken hanteren.

Als afsluiter van de dag staat een bezoek aan twee open ruimten in Brussel gepland. En dat onder leiding van actoren op het terrein, die ter plaatse het thema van de dag zullen illustreren. Zo wordt langsgegaan in Park L28 bij Thurn & Taxis-site en in het Westpark in Molenbeek.

Leefmilieu Brussel zal u tot slot een gezellige lunch voorzien.Download het programma (.pdf)Praktische info

 • Datum: 03/10/2023 – 8u30 > 17 uur
 • Organisatie: Facilitator Duurzame Wijken, Leefmilieu Brussels, Urban, BMA, Perspective.brussels
 • Doelgroep: Al wie professioneel actief is in ruimtelijke ordening en stadsplanning in Brussel, zowel op lokaal als op gewestelijk niveau: openbare besturen, stedenbouwkundigen, architecten, studiebureaus, bouwpromotoren, onderzoekers, verenigingen, ..
 • Taal: Tweetalig. Presentaties in het Frans en Nederlands
 • Locatie: Auditorium BEL (Leefmilieu Brussel) – Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C-1000 Brussel 
 • Adres: Havenlaan 86C/30000, 1000 Brussel
 • Toegankelijkheid PBM: Ja
 • Prijs: Gratis
 • Reservering vereist : Ja


Om verder te gaan

Link naar presentaties :

Be Sustainable, Wijken in transitie - Antoine Crahay

Open ruimtes, continuïteit en landscapinversie - Elena Cogato Lanza

Biodiverse open ruimten - Sylvain Boisson

Klimatologische open ruimten - Pierre-Alexandre Marchevet

Doorlaatbare open ruimten - Minte Ledegen

De economische waarde van groene en blauwe infrastructuur - Jacco Schuurkamp

Multifonctionele stedelijke open ruimte - Lucy Bathgate

De stedelijke tussenruimten van de stad Parijs - Marion Tissot


Vragen? Neem contact op met de Facilitator Duurzame Wijken via het e-mailadres: info@besustainable.brussels.

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Be Sustainable, kan inschrijven op onze Nieuwsbrief


Beeld : L28 Pannenhuispark - Leefmilieu Brussel - Ontwerpers : Landinzicht landschapsarchitecten, Baukunst, Maat ontwerpers
Be Sustainable - © Toha De Brant