"Werken met wat er al is"

Conferenties


Op donderdag 21.10.2021 vond de Be Sustainable-conferentie "La Fabrique urbaine du déjà-là" plaats in See U in Elsene. We zijn erg blij dat we u - persoonlijk - hebben kunnen verwelkomen! - Wij zijn zeer verheugd dat wij - persoonlijk - een groot aantal enthousiaste deelnemers en inspirerende en inspirerende sprekers mochten verwelkomen. Vanaf nu hebt u toegang tot de foto's van de dag, de presentaties van de sprekers en de video.

Nogmaals bedankt om dit moment met ons te delen!

De sleutelactoren inzake ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol in de realisatie van duurzame en veerkrachtige wijken in Brussel. Hoe moet onze dagelijkse praktijk evolueren om deze uitdagingen aan te gaan? Ons denkkader vertrekt van de vraag hoe we de stad kunnen vormgeven met ‘wat al bestaat’. Hoe we wijken kunnen ontwerpen die het bestaande versterken, met bijzondere aandacht voor de context, in een eco-logica van beperkte middelen die soberheid, aanpasbaarheid en innovatie combineert. In tegenstelling tot een tabula rasa aanpak die zich weinig dient aan te trekken van randvoorwaarden is het een uitnodiging om stedenbouw op een andere manier aan te pakken, met meer aandacht voor het proces en de context, en niet enkel voor het afleveren van een afgewerkt project.

In het kader van Be Sustainable zullen deze nieuwe praktijken rond “wat al bestaat” worden gepresenteerd aan de hand van drie complementaire invalshoeken:

  • Werken met bestaande actoren: hoe kunnen de lokale dynamiek en de knowhow van burgers een project inspireren, als voedingsbodem voor een werkelijke inpassing van het project binnen zijn omgeving? Hoe kan een inclusief beheer van het project, dat alle belanghebbenden betrekt, onbedacht potentieel aan het licht brengen? Hoe kunnen overgangsberoepen helpen om een territorium aan te voelen, een geschikt programma op te stellen en met nieuwe beheersmodellen te experimenteren?
  • Werken met bestaande landschap: hoe kan kennis en waardering van aanwezige ecosystemen, de kwaliteiten van de ondergrond, de natuurlijke landschappen, de groene en blauwe netwerken bijdragen tot het ontwerp van veerkrachtige open ruimten, die talrijke ecosysteemdiensten leveren aan de wijk en zijn bewoners?steemdiensten aan de wijk en zijn bewoners bieden?
  • Werken met bestaande materialen: hoe kunnen we onze manier van bouwen vernieuwen door prioriteit te geven aan het behoud en herbestemming van bestaande gebouwen en structuren, door te investeren in omkeerbaarheid, hergebruik en de mobilisatie van nieuwe bouwsystemen, ten dienste van projecten die minimaal gebruik maken van materiaalstromen?

Presentaties van de sprekers:

Alain Maron : Het belang van een aanpak die de overgang naar een duurzaam Brussel ondersteunt

Hélène Rillaerts (Facilitatrice Quartiers Durables) : Be Sustainable : terug kijken naar 4 jaren praktijk in Brussel

Philippe Madec : Ménager / Ne plus aménager

Guillaume Jouin-Trémeur (Encore Heureux) : De Hôtel Pasteur in Rennes

Verena Schönhart (Grün Berlin): Groene openruitmte en stadsbeleid in Berlijn

Pieter Bannenberg (NL architects) : Kleiburg project , Amsterdam

Kurt Custers (Leefmilieu Brussel) : Conclusies en perspectives

Kristiaan Borret (Bouwmeester Maître Architecte) : Panelgesprek tussen sleutelactoren van Brussel