de degeleiding

Heeft u een wijkproject en wilt u een ambitieuze duurzaamheidsaanpak ontwikkelen? De dienst Facilitator Duurzame Wijken begeleidt u bij de uitwerking van uw wijkproject vanaf de eerste stap, voor een optimale impact.

De dienst Facilitator Duurzame Wijken is een dienst op maat die zich aanpast aan uw behoeften om:

  • De context te analyseren en een diagnose op te stellen,
  • Gezamenlijk ambities voor het project te definiëren en tot een gemeenschappelijke en solide visie te komen,
  • Deze ambities te vertalen in duurzaamheidscriteria en die te integreren in de ontwerpfasen, alsook u te helpen bij de keuze van de ontwerpteams,
  • uw project in de ontwerp- en uitvoeringsfase volgens deze criteria te evalueren en te monitoren,
  • de toe-eigening en concrete verwezenlijking van uw ambities tijdens de levens- en beheersfase van de wijk aan te moedigen,
  • in het algemeen, u multidisciplinaire expertise te bieden om al uw methodologische, technische en administratieve vragen te beantwoorden.
  • u toegang te geven tot het netwerk van partners van Be Sustainable en tot activiteiten die worden georganiseerd voor professionals.

Neem contact op met ons om uw wijkproject voor te stellen : We evalueren samen de voorwaarden voor een ondersteuning door de Facilitator Duurzame Wijk.

Verschillende projectontwikkelaars hebben ons sinds 2016 hun vertrouwen geschonken en sommigen van hen hebben een getuigenis afgelegd over de manier waarop de Be Sustainable-aanpak hen heeft geholpen om na te denken over hun wijkproject.