besustainable

besustainable

Wijken in transitie!

Be Sustainable is een initiatief dat tot doel heeft de actoren op het gebied van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing te voorzien van kennis, instrumenten, inspiratie en een ondersteunende dienst zodat zij met hun stedelijke projecten de uitdagingen van de klimaattransitie kunnen aangaan. Hebt u een plannings-, ontwerp-, bouw- of renovatieproject voor een wijk in Brussel? Wilt u in het licht van de huidige klimaat- en milieu-uitdagingen een duurzaam wijkproject ontwikkelen dat een transitie teweegbrengt voor de stad, haar bewoners en gebruikers? Doe dan mee met de Be Sustainable-aanpak!

10 Doelstellingen

Deelnemen aan de Be Sustainable-aanpak voor wijken in transitie betekent het integreren van tien transversale duurzaamheidsdoelstellingen in alle fasen van uw projectontwikkeling met als doel onze wijken weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en milieu-uitdagingen. In plaats van de som van eendimensionale technische oplossingen, zal uw duurzaamheidsaanpak gericht zijn op het ontwikkelen van een optimale en systemische relatie met de wijkcontext, zijn identiteit en al zijn ecologische, ruimtelijke, economische en sociale kenmerken.

Een benadering

Hoe vroeger u duurzaamheidskwesties aanpakt, hoe groter de kans dat uw visie en ambities worden vertaald in een voorbeeldproject. Voor een optimaal effect is de dienst Facilitator Duurzame Wijk ideaal om u te ondersteunen in de vroege stadia van de ontwikkeling van uw wijkproject. Deze dienst helpt u om duurzaamheid zo ver mogelijk te brengen, in een geïntegreerde aanpak, en autonomie te verwerven voor de concrete uitvoering van de daaruit voortvloeiende oplossingen en acties.

Toolbox

Onze referentietools staan tot uw beschikking om u te helpen een duurzaam wijkproject te ontwikkelen, gebaseerd op een transversale en geïntegreerde aanpak die rekening houdt met de ecologische, ruimtelijke, economische en sociale context.

Begeleiding

© Toha De Brant
Heeft u een wijkproject en wilt u een ambitieuze duurzaamheidsaanpak ontwikkelen? De dienst Facilitator Duurzame Wijken begeleidt u bij de uitwerking van uw wijkproject vanaf de eerste stap, voor een optimale impact.

De blog

Wij werken onze blog regelmatig bij om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (bezoeken, conferenties, workshops) en om referenties van inspirerende projecten met u te delen. Op onze blog vindt u referenties van vernieuwende en inspirerende projecten die helpen nadenken over de transitie van de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook al onze activiteiten en nieuwtjes.