Feedback over het bezoek aan Antwerpen

Uitstap

Op 17 juni jongstleden ging een op maat samengesteld team de openbare ruimte van Antwerpen ontdekken.

Voor deze sessie hebben we prioriteit gegeven aan de eenheden stadsvernieuwing en openbare ruimten van de Brusselse gemeenten, evenals de schepenen van openbare werken.

Het brede thema 'openbare ruimte' werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd, variërend van straten in woonwijken tot mobiliteitsinfrastructuren en parken op grootstedelijke schaal.

Hier is een klein overzicht van de bezochte plaatsen:

De Bloemstraat en de tuinstraten van de wijk Berchem: Herinrichting van woonstraten om ruimte te laten voor de ontwikkeling van de natuur en om de infiltratie van hemelwater in de grond te vergemakkelijken. Ze bevorderen ook de sociale cohesie en het buurtleven.

De wijk 't Groen Kwartier: Geheel autovrije gemengde woonwijk, waarvan de helft van de oppervlakte bestemd is voor groene en gemeenschappelijke ruimten.

Het Ringpark Groene Vesten: Groen verbindingsproject tussen de vele wijken rondom de ring, met als doel het verminderen van geluidsoverlast, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bieden van ruimte voor wandelen, spelen en verblijven.

Het Ringfietspad: Langs de ringweg biedt het fietspad een groene en veilige alternatieve route voor voetgangers en fietsers. Het verbindt met de stad via talrijke op- en afritten.

Park Spoor Noord: Voormalige spoorwegwoestenij, het park ligt op het kruispunt van wijken met uiteenlopende aanblikken. Het verenigt ze en vervult de rol bindend element, biedt hen ademruimte en laat de buurt schitteren op grootstedelijke schaal.

Het Droogdokkenpark: Gelegen in de buitenbocht van de Schelde, bevindt het park, dat deel uitmaakt van het masterplan voor de kaaien, zich op het scharnierpunt tussen stad en haven.

 Link naar de fietsroute 

Link naar de brochure bij het bezoek

Fotocredits : Francisco Manuel Moser

Témoignages

“Door innovatieve ontwikkelingen en projecten te observeren, kun je je beter voorstellen hoe je die in je eigen gemeente tot leven kunt brengen. Overleg met de leiders van deze projecten is een goede basis om een helder beeld te krijgen van de te grijpen kansen en te vermijden obstakels. »

“Getuige zijn van succesvolle ontwikkelingen in een andere stad leidt tot ideeën om de onze te verbeteren. »