Masterclass Value this ! - 26.08.20

Training

De Facilitator Duurzame Wijken werd uitgenodigd voor de « Value this! The New Planning Dialogue #6 ».

Value this! is een Masterclass die in het kader van "The New Planning Dialogue" wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool in samenwerking met BNA International en Arcadis. Het doel was het onderzoeken van wereldwijde afspraken en het groeiende belang daarvan bij het sturen van planningsystemen en projectimplementatie. De rol in de planning werd ook besproken met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Het bracht zo'n 30 onderzoekers, politici en praktijkmensen samen, voornamelijk uit Nederland en België (inclusief vertegenwoordigers uit het perspective.brussel).

Door de presentatie van het referentiekader heeft de Facilitator Duurzame Wijken het belang kunnen onderstrepen van acties die bij de planning in aanmerking moeten worden genomen en die in de praktijk moeten worden vertaald.

Om het verslag van de Masterclass te raadplegen: https://deltametropool.nl/nieuws/actionplan/

Voor meer informatie: https://deltametropool.nl/activiteit/value-this/

Image