Bent u een speler op het gebied van stadsontwikkeling of -vernieuwing in ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Heeft u een grote ambitie op het gebied van duurzame ontwikkeling? Integreer uw wijkproject dan in de Be Sustainable-aanpak. Maak deel uit van het transitienetwerk en draag bij aan een veerkrachtige stad en een kwaliteitsvolle leefomgeving met een positieve impact op het milieu voor de inwoners van onze hoofdstad. Het Be Sustainable-platform draait om een netwerk, toolbox, inspirerende voorbeelden, kennis en ondersteuning om van uw project een ambitieuze duurzame wijk te maken, volledig in lijn met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Brussel en de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. De verschillende nauw verbonden actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing werken samen in het kader van duurzame wijkprojecten. Dit netwerk bestaat uit gewestelijke en gemeentelijke overheden,…

Lees verder

News

Aanpak

De aanpak van Be Sustainable, via de toolbox en de dienst facilitor, past zich aan aan de ontwikkelingsfasen van uw wijkproject, vanaf de diagnose tot de concrete uitvoering. Hoe eerder duurzaamheidskwesties aan bod komen in uw project, hoe groter de kans dat uw visie en ambities worden vertaald in een voorbeeldige duurzame realisatie. Het ontwikkelingsproces verloopt iteratief, waarbij bij elke stap wordt nagegaan of uw oorspronkelijke ambities nog aanwezig zijn. Verschillende bouwheren hebben reeds hun vertrouwen in ons gesteld en…

Lees verder

Toolbox

Referentietools werden ontwikkeld om u te helpen bij het realiseren van een duurzaam wijkproject op een transversale manier, rekening houdend met de ecologische, ruimtelijke, economische en sociale context. De Toolbox bestaat uit 4 instrumenten, telkens gebaseerd op de 10 thema’s van het charter, gaande van het meest algemene (het Charter) tot het meest uitgebreide instrument (het Memento). Samen definiëren ze duurzaamheidscriteria op basis van tal van indicatoren, in het kader van een geïntegreerde duurzaamheidsbenadering. De instrumenten van de Toolbox brengen…

Lees verder

Begeleiding

Laat u begeleiden door de Facilitator Duurzame Wijken! Bent u professioneel actief in de bouw, bouwheer, particuliere of openbare ontwikkelaar, ontwerper van vastgoedprojecten, een gewestelijke of gemeentelijke overheid …? Dan helpt de Facilitator Dienst Duurzame Wijken u bij de uitwerking van uw wijkproject, van de diagnose tot de concrete uitvoering.

Contacteer ons!