Seminar "Integratie van een klimaat- en milieustrategie in de ontwerpcontracten van de overheid"

Training

In juni 2023 organiseren de Facilitator Duurzame Wijken en zijn partners samen een seminar van een halve dag om het werk dat in het kader van het standaardbestek met de BGHM is verricht, te verspreiden.

Tijdens de ontwerpfase van een bestek wordt vaak een beroep gedaan op de Facilitator Duurzame Wijken om duurzaamheidsaspecten in de technische clausules op te nemen en na te denken over de selectiecriteria, de toewijzing en de evaluatiemethode van de offertes.

Sinds 2021 werkt de FDW samen met de BGHM aan een standaardbestek. In 2021-2022 werkte de FDW mee aan het opstellen van het bestek van CityDev voor het LionCity-project. Bij interne werkzaamheden binnen CityDev werd hun bestek geanalyseerd in het licht van Be Sustainable.

Aansluitend op dat intensieve werk organiseren de FDW en zijn partners een seminar voor alle aanbestedende overheden die hierbij willen aansluiten, met als doel de integratie van duurzame clausules in overheidsbestekken te veralgemenen.

Praktische informatie

Programma en inscrijven

1x Nat 01