Edito van Antoine de Borman

Getuigenis

Naar een evenwichtig, inclusief en duurzaam stadsgewest

Perspective, het gewestelijk expertisecentrum voor de regionale en territoriale ontwikkeling van Brussel, is een van de oprichters van Be Sustainable. Deze deelname wortelt in onze sterke overtuiging dat het belangrijk is om de promotie van stedelijke ontwikkeling te ondersteunen die duurzaam is in al haar aspecten.

Perspective en het initiatief Be Sustainable delen twee belangrijke werkingsprincipes: in netwerkverband werken en een centrale rol spelen in de stedelijke evolutie en de concrete projecten. In het licht van de gewestelijke uitdagingen, vooral dan op milieugebied, is het van cruciaal belang om alle belanghebbenden samen te brengen rond gemeenschappelijke doelstellingen, te anticiperen op de grote projecten en ze te plannen, en tegelijkertijd een geïnformeerd openbaar debat te bevorderen op basis van stevige concepten, theorieën en gegevens.

Perspective onderscheidt zich van veel andere gewestinstellingen doordat het een interdisciplinair centrum is, en geen sectorale organisatie. De reden daarvoor ligt voor de hand: het heeft de opdracht om de verschillende aspecten van het Gewest op elkaar af te stemmen. Duurzaamheid is in dat opzicht een essentieel criterium voor hoogwaardige stadsplanning en het is precies dat criterium dat ons dwingt om de correcte onderlinge samenhang tussen de verschillende stedelijke functies te bepalen. Bij Perspective is duurzaamheid daarom iets concreets, dat verankerd is in de vele dimensies van de realiteit, om de plaats van de stedelijke economische activiteiten, collectieve voorzieningen, betaalbare huisvesting en natuurlijke ruimten binnen de stad te bepalen.

In die filosofie steunt Perspective het initiatief Be Sustainable als een van de schakels naar een evenwichtige, inclusieve en duurzame evolutie van het gewestelijk grondgebied. De tools en referentiesystemen van Be Sustainable worden gebruikt door de diensten van Perspective, zowel voor analyses in het kader van territoriale diagnoses als voor het ontwerp van stadsprojecten. Die tools helpen immers om hun ambities te bepalen, hun doelstellingen te versterken en hun acties te specificeren ten gunste van een duurzame en inclusieve territoriale ontwikkeling. Perspective moedigt de initiatiefnemers van lokale projecten, studies en plannen die het begeleidt, ook aan om de tools van Be Sustainable te gebruiken.

Naast de instrumenten die zijn ontwikkeld door Be Sustainable en de technische ondersteuning van de Facilitator, biedt het initiatief substantiële en aanvullende inhoud om territoriale transitie in de hand te werken. De doelstellingen van het Be Sustainable-charter, de relaties die worden gesmeed tussen de actoren op het gebied van gewestelijke ontwikkeling, de conferenties en de inspirerende bezoeken dragen stuk voor stuk bij aan die inhoud. De komende conferentie over open ruimten sluit helemaal aan bij deze doelstelling om de hefbomen van de stad in transitie te identificeren en de actoren achter een gedeelde visie te scharen. Het samenbrengen van de begrippen landschap, biodiversiteit, gebruik van de openbare ruimte, klimaat en economie staat centraal bij de uitdagingen.

Die inhoudelijke diversiteit biedt input voor de projecten die door Perspective worden geleid, in het bijzonder de aanpassing van het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan). Het GBP is het instrument dat ten grondslag ligt aan de ruimtelijke ordening van Brussel, en de prioriteiten van Perspective voor het wijzigingsproces van het GBP komen overeen met de principes die worden uitgedragen door Be Sustainable, en dit op het gebied van klimaat en biodiversiteit maar ook op het gebied van sociale inclusie.

In de toekomst moet Be Sustainable de uitwisselingen en debatten blijven stimuleren dankzij zijn waardevolle netwerk van actoren, en die zelfs uitbreiden tot buiten de beperkte kring van professionals op het gebied van ruimtelijke ordening. De nadruk moet worden gelegd op het identificeren van de fundamenten van de transitie, voorbij de vaak achterhaalde normen en principes, om de continuïteit van de inspanningen voor een evenwichtig, inclusief en duurzaam grondgebied te waarborgen.


Antoine de Borman (Directeur-generaal, Perspective.brussels)

Besustainable Photoadb 2