UITSTAP Brussel @ Rijsel

Op 21 juni bracht een delegatie van de Brusselse administraties een bezoek aan Rijsel in het kader van de herlancering van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 'Métropole Européenne de Lille' (MEL).

De eerste themabijeenkomst tussen de twee regio’s in het kader van de spil Duurzame Ruimtelijke Ordening was gericht op “duurzame ontwikkeling op buurtniveau”.

Het is niet meer dan logisch dat het team van de Facilitator Duurzame Wijken betrokken was bij de organisatie van deze bijeenkomst. Dit bezoek betrof zowel een bezoek aan de eco-wijk Rives de la Haute Deûle – Euratechnologies, als een workshop om ervaringen uit te wisselen; over het Referentiesysteem voor Duurzame Wijken langs Brusselse zijde, en anderzijds vanuit Rijsel over de eco-wijken en het kwaliteitsproceslabel van de stedelijke activiteiten. Dit gebeurde aan de hand van casestudies.

De Brusselse delegatie -bestaande uit vertegenwoordigers van Perspective, Urban, Brussels Leefmilieu, BMA, MSI, Citydev en BGHM- waardeerde deze inspirerende uitwisselingen, met name rond aspecten van projectbeheer, het beheer van een diversiteitsevenwicht, de integratie van water en natuur in de wijken, het rekening houden met de gezondheid als duurzaamheidsfactor…