TRAINING – perspective.brussels – 03.12.19

Adrian Hill

Op dinsdag 3 december organiseerde het team Facilitator Duurzame Wijken een workshop bij perspective.brussels.

Na de presentatie van de Be Sustainable aanpak en de bijhorende instrumenten, heeft het team Facilitator Duurzame Wijken een aantal debatten gefaciliteerd rond de thema’s Menselijke leefomgeving (HUM), Natuurontwikkeling (NAT), Waterkringloop (WAT) en Ruimtelijke ontwikkeling (SPA). De workshop werd afgesloten met een discussie omtrent participatie in stadsontwikkelingsprojecten (MAN).