TOOLBOX – sustainable.street. brussels

Be Sustainable gebruikt de nieuwe tool “SUSTAINABLE.STREET.BRUSSELS” om de milieucapaciteit van het wegennet in duurzame wijkprojecten te beoordelen.

Leefmilieu Brussel heeft een vereenvoudigde evaluatietool voor professionals ontwikkeld waarmee kan worden berekend in hoeverre een Brusselse weg de gezondheids- en klimaatuitdagingen van morgen aankan. Er wordt rekening gehouden met 4 thema’s : lawaai, lucht, natuur en water.

De tools is toegankelijk op het volgende adres: https://sustainable.street.brussels en vormt een aanvulling op de Be Sustainable-tools om een ​​duurzame wijk te ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie.