TOOLBOX – Infiltrasoil

Be Sustainable gebruikt het nieuwe instrument "Infiltrasoil" van Leefmilieu Brussel om de mogelijkheden van infiltratie van regenwater van wegen in duurzame wijkprojecten te evalueren.

Leefmilieu Brussel heeft een vereenvoudigd evaluatie-instrument ontwikkeld voor professionals en particulieren om de analyse van de infiltratiemogelijkheden van regenwater te vergemakkelijken. Het geeft een samenvatting van een reeks gegevens over de reglementaire en technische context van het regenwaterbeheer voor een adres of een bepaald punt in het Gewest.  Het houdt rekening met 4 thema’s: lawaai, lucht, natuur en water.

De tool is beschikbaar op het volgende adres:

https://geodata.environnement.brussels/client/infiltrasoil/home

Voor meer informatie, kijk naar de website van Leefmilieu Brussel:

https://environnement.brussels/pro/outils-et-donnees/sites-web-et-outils/infiltrasoil

Hij vormt een aanvulling op de Be Sustainable-instrumenten voor de ontwikkeling van een duurzame wijk, in de verschillende stappen van het project.

Om verder te gaan, kunt u het memento hier downloaden.