TOOLBOX – Compass – Videohandleiding

© Tangente

De handleiding van het Compass gereedschap staat online!

Door de 4 modules stap voor stap te volgen, zal deze handleiding u helpen om het Compass gereedschap op de beste manier te gebruiken.

De ondertitelingsoptie (FR en NL) kan worden geactiveerd via het YouTube-platform.

Met het Compass kan u nog een stap verder zetten in uw duurzaam wijkproject. Op basis van meer dan 200 kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden benchmarks vastgesteld die helpen om het duurzaamheidsniveau van de bestaande situatie en het potentieel voor verbetering ervan nauwkeurig in kaart te brengen. Het Compass biedt concrete antwoorden op de vragen die in de Quickscan aan bod komen en helpt om een ambitieniveau te bepalen op basis van de context van de wijk. Meer specifiek stelt het Compass u in staat om:

  • een diagnose op te maken van de sterke en zwakke punten en van de mogelijkheden van de bestaande wijk.
  • duurzaamheidsambities per thema te definiëren om een transversale visie voor uw project op te bouwen.
  • een dashboard op te zetten, direct gekoppeld aan de specifieke kenmerken van de wijk en de ambities, voor de opvolging van het project in de verschillende ontwikkelingsfasen.

Het Compass wordt gebruikt door de Facilitator Duurzame Wijken als onderdeel van de begeleidingstrajecten die wij voorstellen.

De Compass tool in .xlsm formaat is hier beschikbaar (downloadbaar document).

Module 1 : Introductie

Module 2 : Tool structuur

Module 3 : Voorbeld van gebruik

Module 4 : Resultaten analyse