TOOLBOX – Compass : maximaliseer uw duurzaamheidsambities!

© Facilitateur Quartiers Durables

Met het Compass kan u nog een stap verder zetten in uw duurzaam wijkproject. Op basis van meer dan 200 kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden benchmarks vastgesteld die helpen om het duurzaamheidsniveau van de bestaande situatie en het potentieel voor verbetering ervan nauwkeurig in kaart te brengen. Het Compass biedt concrete antwoorden op de vragen die in de Quickscan aan bod komen en helpt om een ambitieniveau te bepalen op basis van de context van de wijk. Meer specifiek stelt het Compass u in staat om:

  • een diagnose op te maken van de sterke en zwakke punten en van de mogelijkheden van de bestaande wijk.
  • duurzaamheidsambities per thema te definiëren om een transversale visie voor uw project op te bouwen.
  • een dashboard op te zetten, direct gekoppeld aan de specifieke kenmerken van de wijk en de ambities, voor de opvolging van het project in de verschillende ontwikkelingsfasen.

Het Compass wordt gebruikt door de Facilitator Duurzame Wijken als onderdeel van de begeleidingstrajecten die wij voorstellen.

De Compass tool in .xlsm formaat is hier beschikbaar (downloadbaar document) met onze introductie en gebruikershandleiding.