INSPIRATIE – Studie – “Designing future-proof and healthy living environments”

© Omgeving Vlaanderen

De studie “Designing future-proof and healthy living environments” is zopas gepubliceerd op de website van Omgeving Vlaanderen. Ze werd uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksteam van Atelier Romain, PPUL en Osar.

Hoe kunnen we een kwalitatieve omgeving ontwerpen waarin we wonen, werken, naar school gaan, ons verplaatsen en ontspannen in het licht van enerzijds de grote uitdagingen van de verdichting en anderzijds de groeiende vraag naar woningen die zich moeten aanpassen aan een veranderende bevolking: versnippering van gezinnen, vergrijzing, heterogeniteit en multiculturaliteit?

Het resultaat van dit onderzoek is een gids die aan de hand van zeven grote ambities de eerste antwoorden en instrumenten aanreikt voor het ontwerpen van leefbare, gezonde en veerkrachtige omgevingen in de loop van de tijd om de demografische en klimaatuitdagingen aan te gaan:

1.Actief verplaatsen

2.Bewegen en ontspannen

3.Klimaatbestendig leefmilieu

4.Balans tussen collectief en privaat

5.Toekomstbestendige woonvormen

6.Efficiënt ruimtegebruik

7.Ruimtelijk comfort

Deze studie is gekoppeld aan het “Be Sustainable”-charter en vele andere thema’s zoals het Menselijke leefomgeving, Mobiliteit en Ruimtelijke ontwikkeling.

U vindt het verslag hier (NL).