GETUIGENIS RPA Heyvaert – perspective.brussels

© Xavier Claes

Bent u een actor in de transitie met een duurzaam wijkproject?

Perspective.brussels is de administratie belast met territoriale planning. We zijn de initiatiefnemers van de ontwikkelingsstrategie voor het Brusselse grondgebied.

De instelling bestaat uit:

  • de transversale directie (BMA, Dienst Scholen, Dienst Huisvesting)
  • de afdeling statistiek (BISA)
  • de afdeling territoriale kennis
  • de afdeling strategische en verordenende planning van het grondgebied van Brussel

Binnen de afdeling Strategie zijn we verantwoordelijk voor het verzekeren van de afstemming tussen de geïdentificeerde regionale behoeften en de specifieke mogelijkheden van een gebied. We werken met strikt strategische, regelgevende of strategisch-regelgevende tools die een lokale, regionale of grootstedelijke impact hebben.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) Heyvaert begeleidt de transformatie van de Heyvaertwijk door, in overeenstemming met de doelstellingen van het Kanaalplan, de productiviteit in een gemengde wijk te verankeren en tegelijk de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

In deze wijk die vandaag in handen is van de handel in tweedehandsauto’s komt men amper groene, beplante plekken tegen en is de bodem bijna volledig ondoorlatend en sterk vervuild. Het RPA verbetert de kwaliteit van de binnenterreinen van de bouwblokken met de aanleg van onbebouwde en ontharde oppervlakken die de aanleiding vormen om de bodem te saneren. Met het park van de Kleine Zenne wordt een nieuwe lineaire openbare ruimte gecreëerd om het groene netwerk te versterken en zachte mobiliteitsverbindingen te bevorderen. Het richtplan biedt ook een kader voor een mogelijke woonontwikkeling zowel langsheen dit nieuwe gemoedelijke en rustige park als langs het kanaal, waarbij de bewegingsruimte voor vastgoedspeculatie ingeperkt wordt.

Hoe heeft de Facilitator u geholpen bij uw aanpak?

In de eerste plaats begeleidt de Facilitator het bepalen van de ambities en duurzame uitdagingen van de wijk. In een iteratief proces worden vervolgens suggesties gedaan op een eerste versie van het richtplan, waarbij daarna bepaalde elementen verfijnd worden. Deze manier van werken maakt het mogelijk om aanbevelingen over welbepaalde thema’s er in een latere operationele fase door te drukken.

Wat zijn de volgende stappen in de uitvoering van het project?

Een openbaar onderzoek, dat liep tot 2 december 2019, werd ingesteld naar dit RPA. Een samenvatting van de gemaakte opmerkingen zal bijdragen tot het verhogen van de duurzaamheidsdoelstellingen van het plan. Het zou heel interessant zijn om hier een uitwisseling met de Facilitator te hebben om samen na te denken over de thema’s die kunnen worden onderverdeeld op het niveau van een RPA.

Parallel aan deze goedkeuringsprocedure zijn we al gestart met het begeleiden van de buurtprojecten om de eigenaars te informeren over de ambities en met hen samen te werken aan de uitdagingen die zich stellen. Gelet op de tijdelijkheid van het stadsrenovatiecontract voor het park van de Kleine Zenne, ontwikkelen we ook visies voor een transitiebeheer van de verschillende sites. Ten slotte onderzoeken we met hub.brussels de mogelijkheid om een ​​pilootproject voor de wijk te ontwikkelen dat de transitiedynamiek naar een circulaire economie zou lanceren.