Een nieuw team achter de diensten van de Facilitator Duurzame Wijken

Sinds november 2021 werkt een nieuw multidisciplinair team actief aan de opdrachten van de dienst Facilitator Duurzame Wijken.

Het team beheerst een brede waaier aan competenties, afgestemd op de noden van de opdrachten:

  • strategische en operationele competenties inzake stedenbouw, het aansturen van projecten, het bijsturen en beheren van werken, het evalueren en implementeren van programma’s;
  • doorgedreven technische knowhow rond ecologische vraagstukken, inrichting en ontwerp;
  • ook technische computerkennis behoort tot een van de troeven van het team. Dat stelt zijn kennis ten dienste van betere gebruikerservaringen, zowel bij de programmering van analytische tools (Compass) als bij interfaces voor internet en sociale media;
  • communicatieve en pedagogische vaardigheden die de uitbouw en de aansturing van een netwerk van actoren mogelijk maakt, dankzij aantrekkelijke tools en de nodige overtuigingskracht.

Ter herinnering: de opdrachten van de dienst Facilitator Duurzame Wijken passen in een voluntaristisch beleid rond de uitbouw van duurzame en weerbare wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de bedoeling de transitie, de mentaliteitswijziging en de productietechnieken voor ruimtelijke ordening in Brussel te ondersteunen en te versnellen door aan te sturen op duurzaamheid en rekening te houden met ecologische overwegingen bij het uittekenen van plannen en het opzetten van stedenbouwkundige projecten. In de praktijk wordt geprobeerd om voor openbare en private wijkprojecten sterke ambities qua duurzaamheid waar te maken.

In die context, en aangezien overheden een voerbeeldfunctie hebben, koesteren de Be Sustainable partners de ambitie om tegen 2025 alle openbare buurtprojecten stevige duurzaamheidsambities mee te geven, die daadwerkelijk in de praktijk moeten worden omgezet.  Om daarin te slagen, worden alle projectteams vertrouwd gemaakt met de uitdagingen van Be Sustainable, leren ze de tools gebruiken en maken ze kennis met de diensten van de Facilitator Duurzame Wijken waarop ze een beroep kunnen doen.

In het licht van die ambitie moet de Facilitator de beschikbare middelen inzetten om de strategie van Be Sustainable bekend te maken en opdrachtgevers van openbare (en particuliere) projecten in staat te stellen die toe te passen. De Facilitator moet doorgaan met de culturele ‘besmetting’ om de principes en de tools van Be Sustainable verder te verspreiden en iedereen ermee te leren omgaan. Uiteindelijk moeten de praktijken op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening duurzamer worden. Die verandering in praktijken wordt ondersteund via extra aandacht voor o.a.:

  • aangepaste en pedagogisch verantwoorde vorming;
  • animatie van het netwerk van actoren via het webplatform en gerichte acties;
  • begeleiding van wijkprojecten;
  • ter beschikking stellen van tools en informatie;