CONFERENTIE – Veerkrachtige stadsontwikkeling: werken met wat er al is – 21.10.21

© Eric Danhier

Veerkrachtige stadsontwikkeling: werken met "wat er al is"

Donderdag 21.10.2021 – 2de Conferentie “Be Sustainable, laten we de Brusselse wijken duurzaam maken”

Be Sustainable, het Brusselse instrument voor de ontwikkeling van duurzame wijken, is nu twee jaar in gebruik. Daarom nodigen Leefmilieu Brussel en de Bouwmeester Maître Architecte u uit om een balans op te maken van de eerste resultaten en om verdere stappen te zetten in de transitie naar een meer pragmatische en ecologische praktijk van stedenbouw. Zo kunnen we samen een antwoord bieden op de klimatologische en maatschappelijke uitdagingen.

De sleutelactoren inzake ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol in de realisatie van duurzame en veerkrachtige wijken in Brussel. Hoe moet onze dagelijkse praktijk evolueren om deze uitdagingen aan te gaan? Ons denkkader vertrekt van de vraag hoe we de stad kunnen vormgeven met ‘wat al bestaat’. Hoe we wijken kunnen ontwerpen die het bestaande versterken, met bijzondere aandacht voor de context, in een eco-logica van beperkte middelen die soberheid, aanpasbaarheid en innovatie combineert. In tegenstelling tot een tabula rasa aanpak die zich weinig dient aan te trekken van randvoorwaarden is het een uitnodiging om stedenbouw op een andere manier aan te pakken, met meer aandacht voor het proces en de context, en niet enkel voor het afleveren van een afgewerkt project.

In het kader van Be Sustainable zullen deze nieuwe praktijken rond “wat al bestaat” worden gepresenteerd aan de hand van drie complementaire invalshoeken:

  • Werken met bestaande actoren: hoe kunnen de lokale dynamiek en de knowhow van burgers een project inspireren, als voedingsbodem voor een werkelijke inpassing van het project binnen zijn omgeving? Hoe kan een inclusief beheer van het project, dat alle belanghebbenden betrekt, onbedacht potentieel aan het licht brengen? Hoe kunnen overgangsberoepen helpen om een territorium aan te voelen, een geschikt programma op te stellen en met nieuwe beheersmodellen te experimenteren?
  • Werken met bestaande landschap: hoe kan kennis en waardering van aanwezige ecosystemen, de kwaliteiten van de ondergrond, de natuurlijke landschappen, de groene en blauwe netwerken bijdragen tot het ontwerp van veerkrachtige open ruimten, die talrijke ecosysteemdiensten leveren aan de wijk en zijn bewoners?steemdiensten aan de wijk en zijn bewoners bieden?
  • Werken met bestaande materialen: hoe kunnen we onze manier van bouwen vernieuwen door prioriteit te geven aan het behoud en herbestemming van bestaande gebouwen en structuren, door te investeren in omkeerbaarheid, hergebruik en de mobilisatie van nieuwe bouwsystemen, ten dienste van projecten die minimaal gebruik maken van materiaalstromen?

 

Programma

De conferentie zal de gelegenheid bieden om inspirerende projecten van onze Franse, Duitse en Nederlandse buren te bespreken en te vergelijken met Brusselse voorbeelden die al op deze nieuwe praktijken zijn afgestemd. Meer concreet omvat de agenda voor deze ochtend:

Proevertje: Welkomstwoord en balans
van de actie van de Facilitator Duurzame Wijken 2019-2021

Voorgerecht: ‘De inrichting van sobere stedelijke gebieden’,
door Philippe Madec (architect en schrijver, co-auteur van het manifest voor een gelukkige en creatieve zuinigheid in de planning v an stedelijke en landelijke gebieden)

Hoofdgerecht: Presentatie van inspirerende projecten
volgens de 3 invalshoeken :

  • Werken met bestaande actoren: het Hôtel Pasteur in Rennes, door Guillaume Jouin Trémeur (Collectief  Encore Heureux)
  • Werken met het bestaande landschap: Park am Gleisdreieck in Berlijn, door Verena Schönhart (Senate Department for the Environment, Transport and Climate Protection)
  • Werken met bestaande materialen: Kleiburg in Amsterdam, door Pieter Bannenberg ( NL Architects)

Nagerecht: Panelgesprek
met de sprekers en een aantal Brusselse pioniers, gemodereerd door Kristiaan Borret, Bouwmeester Maître Architecte,

Digestief: Bezoek van de site U Square (facultatief )

 

De lunch is facultatief en aangeboden !

 

‘Save the date’ pdf-versie kunt u hier  downloaden