Vaartkom, Leuven

Sanne Claeys

Herontwikkeling Vaartkom Leuven is een grootschalig stadsvernieuwingsproject waarbij ca. 40 ha voormalig industrieel havengebied binnen de stadsring getransformeerd wordt tot een nieuwe en gemengde stadswijk. Langsheen de voormalige binnenhaven ontstaat vandaag geleidelijk aan een mix van wonen, werken en andere stedelijke functies, gericht naar het waterfront en de vergroende Dijle-oevers en in teken van het industrieel patrimonium. Het herbestemmingsproces loopt al sinds 1990’s, maar pas recentelijk heeft de wijk echt een aantrekkingskracht gekregen door de herinrichting van het openbaar domein tot een park (Sluispark) en de komst van enkele publieke functies en cafés.

Download de volledige projectfiche.

 

Projectambities

 • Behoud en versterking van het waterfront en het industrieel patrimonium aan de Vaartkom
 • Een nieuw stedelijk landschap met hoogbouw
 • Publieke groene ruimte inrichten ter verbetering van de woonkwaliteit: de Dijleoevers, het Sluispark en de
 • Keizersberg
 • Blootleggen van de Dijle met een continu pad
 • Verbindingen voor langzaam verkeer
 • Multimodaal ontsluiten

 

Programma

 • Wonen
 • Commercieel (winkel + horeca)
 • Culturele activiteiten en organisaties
 • Kantoren
 • Park

Identiteitskaart

Van industriële wijk tot levendige, groene stadswijk

Perimeter:

Mechelsestraat, Halfmaartstraat, Sluisstraat, Dijle, Vaartstraat, Kardinnaalstraat, JP Minckelerstraat, JB Van Monsstraat, JM Artoisplein, Vaart, Vaartvest, Talud Keizersberg, Wolvengang, Achter de Latten, Burchtstraat.

Jaar:

1990 – 2019

Oppervlakte:

ca. 40 ha

Instrumenten:

Ontwikkelingsplan Vaartkom (1990), RUP Vaartkom (2009)

Subsidies:

Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen, EFRO fonds (pour la rénovation urbaine), programme Interreg IVA (pour la revitalisation d’anciens ports industriels)