Usquare.brussels, Elsene

© Eric Danhier

Het complex, gelegen op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan, maakt deel uit van het traditionele Brusselse weefsel van de 19de eeuw. Het is ideaal gelegen op een kruispunt van dichte en levendige wijken met een relatief jonge bevolking. De nabijheid van de universitaire sites van de ULB en de VUB geeft het een strategische positie op regionaal niveau. De bediening door het openbaar vervoer is een belangrijke troef, dankzij de aanwezigheid van een knooppunt van lijnen van het openbaar vervoer (trein, tram, bus). De gendarmerieschool werd in het begin van de 20e eeuw gebouwd. Deze voormalige kazerne valt op door de kwaliteit van haar architectonische erfgoed en haar zeer sterke identiteit. De open ruimten van het terrein zijn voornamelijk mineraal, bedoeld voor een puur functioneel gebruik van de kazerne. De site vormt een enclave in de stad door de aanwezigheid van een hoge ringmuur, die hem afsnijdt van zijn directe omgeving. Na het vertrek van de politie kocht het Brussels Gewest de site in januari 2018 van de federale staat. Dit vertrek maakt het mogelijk om de voormalige kazernes om te vormen tot een open, gemengde en dynamische wijk, stedelijk en aangenaam, universitair en internationaal, duurzaam en innoverend ... Usquare.brussels zal antwoorden op de behoeften van de Brusselaars en vooral van de bewoners, als een ambitieus project met internationale draagwijdte dat door de ULB en de VUB samen wordt uitgevoerd.

Download de volledige projectfiche.

 

Projectambities

 • Een universitair centrum creëren dat een referentie voor duurzame ontwikkeling zal zijn, met een internationale dimensie
 • De site transformeren in een nieuwe baken, een nieuwe centraliteit voor de wijk en voor het Gewest
 • Een innovatief en gemengd programma ontwikkelen
 • Een project realiseren dat aansluit bij de historische identiteit van de site en de toekomstige behoeften van de wijk
 • De ontwikkeling van het project structureren rond duurzaamheid en de kringloopeconomie

 

Programma

 • De site openen naar de stad;
 • Het patrimonium valoriseren;
 • Ontwikkeling van het aanbod van huisvesting voor gezinnen, studenten en onderzoekers (+/- 500);
 • Aangename en groene openbare ruimten inrichten;
 • Lokale faciliteiten installeren die voor de omwonenden toegankelijk zijn, met onder meer een hal voor duurzame voeding;
 • Integreren van een baanbrekend ULB- en VUB-project gericht op duurzame ontwikkeling, dat bestaat uit verschillende componenten

 

Identiteitskaart

De site omvat een groot bouwblok, begrensd door de Generaal Jacqueslaan, de Kroonlaan, de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat. Hij heeft een oppervlakte van 3,85 hectare. Zijn ringmuur is ongeveer 540 meter lang. De huidige gebouwen hebben een totale oppervlakte van ~ 44.200 m².

 

Context:

Huidige situatie:voormalige gendarmeriekazerne, gebouwd tussen 1906 en 1909, erfgoed en sterke identiteit, enclave met een ringmuur, mineraal, in het Brusselse weefsel, dichte wijken, nabijheid van de universitaire sites van de ULB en de VUB.

Geplande situatie:reconversie van de kazerne tot een gemengde wijk, valorisatie van het erfgoed, open voor de omgeving, groen.

 

Geschatte oppervlaktes:

 • Universitaire uitrusting: 8.700 m²
 • Publieke uitrusting: ~1.100 m²
 • Commerciële activiteiten en diensten: 4.000 m² (waarvan 1.520 voor de voedingshal)
 • Kantoren, productieactiviteiten: 6.000 m²
 • Studentenwoningen: 605 eenheden
 • Gezinswoningen: 20.000 m² (130 eenheden)
 • Groene ruimten (park): ~2.000 m²
 • Grote openbare ruimte op het voormalige binnenplein: ~4.000 m²

 

Fasering van de werken:

 • Aankoop van de site: januari 2018
 • Proces voor de goedkeuring van het RPA Kazerne: 2019 (openbaar onderzoek en goedkeuringen van de overheid)
 • Project voor het voorlopige beheer (See U): 2019 en 2022
 • Goedkeuring van PAD: november 2020
 • Restauratie en ontwikkeling van de gebouwen waarin de universitaire en gedeelde voorzieningen zich bevinden: zal lopen van het tweede semester van 2021 tot het begin van 2024
 • Progressieve ontwikkeling van de publieke ruimte op de site: vanaf 2023
 • Oplevering van 33 gerenoveerde gezinswoningen ter hoogte van de site “clos des Mariés”: vanaf 2025
 • Renovaties en bouwwerken bestemd voor de verblijfplaatsen voor studenten en de overig wooneenheden voor gezinnen, alsook de voorzieningen van de wijk: vanaf 2026.

 

Instrumenten:

RPA:om de uitvoering van dit project mogelijk te maken, heeft het Gewest een Richtplan van Aanleg opgesteld. Dit nieuwe planningsinstrument voor Brussel omvat een informative, een strategische en een regelgevende component. Het proces voor de goedkeuring van dit plan is afgerond.

https:// perspective.brussels/nl/stadspro­jecten/strategische-polen/ka­zernes-van-elsene-usquare

EFRO: de reconversie van de site omvat een internationaal universi­tair centrum dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door het Europese EFRO-fonds (programmering 2014-2020)

http://usquare.brussels

See U : het voorlopige gebruik van Usquare.brussels wordt georgani­seerd door See U. Dit programma omvat een veertigtal projecten, geselecteerd door de MSI, vanaf 2019 tot de start van de werken aan de verschillende gebouwen. De zeven thema’s die voor de animatie van de site werden gekozen, zijn: Sustainable, Family, Food, Gallery, Lab, Community, Playground.

https://www.see-u.brussels/

 

Budget:

 • Aankoop door het Gewest: € 30 miljoen
 • EFRO (2014-2020): € 11,8 miljoen