Presqu’île Bouchayer-Viallet – Grenoble

© grenoble.fr

Sinds het begin van de jaren 2000 werpt Grenoble zich op tot een pioniersstad op het gebied van ecologische transitie, door innovatieve projecten te ontwikkelen. Het presqu’île ‘Bouchayer-Viallet’ maakt daar deel van uit. Aan de samenvloeiing van de Drac en de Isère wil Grenoble-Alpes-Métropole een nieuwe, 265 hectare grote stadswijk ontwikkelen die levenskwaliteit, energieprestaties en universitaire en wetenschappelijke dynamiek met elkaar combineert. Deze toekomstige ecowijk zal zijn ecologische en koolstofvoetafdruk zo veel mogelijk moeten beperken en de actieve mobiliteitsmodi moeten ontwikkelen, terwijl tegelijk een mix van gebruiksmogelijkheden tot stand moet komen: werk, studie, vrije tijd en huisvesting. Het GIANT-project, deels gelegen op de site van het CEA1, vormt de basis van deze nieuwe wijk2. Een wetenschappelijk project dat als katalysator fungeert voor de ontmoeting tussen onderzoekers, academici, maatschappelijk middenveld en ondernemingen rond hetzelfde verlangen: een antwoord bieden op de grote uitdagingen waarvoor de samenleving zich geplaatst weet, zoals informatie en communicatie, hernieuwbare energie, milieukwesties en gezondheid. Het project omvat in totaal acht instellingen, waarvan sommige al meer dan 60 jaar aanwezig zijn op de site.

Download de volledige projectfiche

 

Project ambities

Sinds 2011 maakt Grenoble-Alpes-Métropole deel uit van het netwerk Eco-Cités. Dit netwerk brengt grote steden of metropolen samen die de ambitie hebben om aantrekkelijker te worden door in te spelen op de uitdaging van de duurzame ontwikkeling van de territoriale cohesie.
Onder impuls van voorzitter van Grenoble-Alpes-Métropole Ch.Ferrari, ontwikkelde de EcoCité van Grenoble rond de sector Presqu’île een strategie van territorium-laboratorium en praktijkvoorbeeld van de energietransitie. Ferrari heeft de ambitie om in de metropool Grenoble de energietransitie in te zetten en daar alle economische actoren, de gemeenten, de Métropole, de verenigingen, de universiteit en de burgers bij te betrekken.
De wijk van het Presqu’île wil alle successen van modelstad Grenoble bundelen: een plek creëren om te experimenteren op het vlak van energietransitie, gericht op het drieluik universiteit-onderzoek-industrie. De metropool Grenoble is immers de op één na grootste universitaire en wetenschappelijke pool van Frankrijk. Hij is de thuisbasis van talrijke kmo’s en internationale industriële campussen. Het Presqu’île wil een uitstalraam worden van de ambities van de stad Grenoble, maar ook een levendige wijk, die de gemengdheid van functies bevordert en het hele jaar door een aangename en gezellige plek vormt.
Een andere ambitie van het project bestaat erin de energietransitie op een positieve manier aan te pakken. De metropool Grenoble ziet deze noodzakelijke stap niet als een regelgevende verplichting, maar veeleer als een hefboom voor de ontwikkeling van het gebied. Tegen 2050 wordt een totale verbanning van fossiele brandstoffen beoogd. Het project van het Presqu’île moet een voorbeeldfunctie vervullen en optimaal voldoen aan deze doelstellingen.

Programma

Het project van het Presqu’île omvat 7 sectoren: Oxford, Giant, Durand-Savoyat, Cambridge, Bouchayer-Viallet, Mandela en Vercors. Deze verschillende sectoren vertegenwoordigen samen:

 • 250.000 m² tertiair onroerend goed
 • 230.000 m² onderzoekslaboratoria
 • 50.000 m² gebouwen voor het hoger onderwijs
 • 2 500 gezinswoningen
 • 1 000 studentenwoningen
 • 9.000 m² handelszaken en diensten
 • 20.000 m² openbare voorzieningen
 • 1,8 km nieuwe tramlijn
 • 1 kabelbaan
 • 1 mobiliteitspaviljoen

Identiteitsfiche

Context :

ZAC (Zone d’Aménagement Concerté – gebied met overleg over de inrichting): nieuwe stadswijk binnen een innovatiecampus

Fasering :

 • 2011: legging van de eerste steen
 • 2014: uitbreiding van tramlijn B en oplevering van La Belle Electrique
 • 2015: inhuldiging van de place Nelson Mandela en oplevering van GreEn-ER
 • 2016: inhuldiging van het City Stade Jean Macé, het eerste woongebouw, het gebouw van Schneider Electric en van Crédit Agricole
 • 2018: opening van de school Simone Lagrange
 • 2019-2020: werken aan het park
 • 2020: geplande oplevering van de Biomax-centrale
 • 2021: geplande oplevering van de Métrocâble (kabelbaan)