Parckfarm – Thurn & Taxis, Brussel

1010

De site Thurn & Taxis en de braakliggende spoorwegterreinen in het verlengde ervan, gelegen tussen de gemeenten Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Jette en Laken, vormen al langere tijd een ruimtelijke, sociale en economische grens. De site, die bekend staat om zijn opmerkelijk industrieel erfgoed, wordt momenteel grondig verbouwd. Het doel is duidelijk: er een voorbeeldige duurzame wijk van maken voor iedereen, een vorm van stadsontwikkeling nastreven die mensen in staat stelt om zich de oevers van het kanaal opnieuw toe te eigenen en de banden met de aangrenzende wijken te herstellen. De site vormde oorspronkelijk een verzameling resterende ruimten na de ontmanteling van de spoorlijnen. De eerste stap in deze hertoe-eigening was de aanleg van het speelplein. Gezien de grote vraag naar groen in het aangrenzende stedelijke weefsel is dit project uitgebreid met de herinrichting van L28 tot openbare ruimte. Het aaneengesloten groene gebied richting Thurn en Taxis kwam al snel naar voren als opportuniteit om deze ruimten te verbinden met de kanaalgebieden en tegelijkertijd een uitgestrekte groene ruimte te bieden voor de aangrenzende wijken. Leefmilieu Brussel nam de gelegenheid te baat om het project Parckdesign te lanceren, waaruit het inmiddels befaamde project Parckfarm is ontstaan. De verschillende delen van dit uitgestrekte park ontwikkelen zich in hetzelfde tempo als de wijk, via een aanzienlijk netwerk van lokale publieke en private actoren die de verschillende braakliggende terreinen hebben helpen transformeren tot groene ruimten, collectieve tuinen, veehouderijen enz. De aanwezigheid van het park wordt nu bestendigd door het BBP Thurn en Taxis.

Download de volledige projectfiche

 

Projectambities

 • Een harmonieuze verbinding tot stand brengen tussen de gemeenten Brussel, Molenbeek, Jette en Laken.
 • Een culturele ontmoetingsplaats bieden rond de vele activiteiten die de lokale initiatieven organiseren.
 • Synergieën tussen de lokale actoren aanmoedigen.
 • Zorgen voor een expressieruimte voor de bewoners van de omliggende wijken.
 • Een park creëren gewijd aan innovatie en experimenting in Brussel.

Programma

 • Farmhouse: serre en cafetaria. Het gebouw is een gerecycleerde serre uit Nederland
 • KotKot: collectief kippenhok (in herbouw)
 • Bee cars: modulaire bijenkasten
 • Broodoven
 • Moestuin
 • Compost voor tuiniers en de moestuin
 • Stadsmeubilair
 • Evenementen

Identiteitskaart

Multifunctioneel en sociaal park- en boerderijproject, op een braakliggend voormalig spoorterrein bij Thurn & Taxis, tussen de gemeenten Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Jette en Laken..

 

Context :

De site Thurn & Taxis is gelegen tussen de gemeenten Molenbeek, Jette en Laken. Het park zorgt voor een verbinding tussen deze gemeenten. Het strekt zich uit van het kanaal Brussel-Charleroi tot het nieuwe stadspark L28.

Huidige situatie: braakliggend voormalig spoorterrein dat een echte grens vormt tussen de gemeenten Molenbeek, Jette en Laken.

Beoogde situatie:  Wijken die met elkaar verbonden zijn door een actief lineair park. Een nieuw sociaal-economisch centrum, zowel op het niveau van de wijk als op dat van de metropool.

 

Fasering van de werken:

 • Inhuldiging van het aaneengesloten groene gebied: 2014 (Extensa / Bureau Bas Smets)
 • Parckfarm – Parckdesign 2014: 2014 (1010 architecture urbanisme (Farmhouse), Alive Architecture, Taktyk)
 • L28-park: 2015 (Beliris / Grontmij)
 • Uitbreiding van het aaneengesloten groene gebied naar het Bockstaelplein (momenteel in aanbouw): 2020 (Leefmilieu Brussel, Landinzicht)

 

Geschatte oppervlakten:

 • Het aaneengesloten groene gebied: ~10 ha
 • L28-park: ~2,5 ha
 • Uitbreiding van het aaneengesloten groene gebied naar het Bockstaelplein (momenteel in aanbouw): ~2,2 ha

 

Hulpmiddelen :

 • ParckDesign: een Brusselse biënnale, gelanceerd in 2006, die de mogelijkheden onderzoekt om openbare ruimten te creëren in stedelijke gebieden en waarvan Parckfarm is afgeleid.
 • Parckfarm T&T vzw: vereniging opgericht naar aanleiding van ParckDesign 2014 om de site te beheren en te animeren. Sinds 2014 biedt Parckfarm de bewoners en gebruikers van de wijk een ruimte voor ontspanning en gezelligheid rond de thema’s landbouwproductie, duurzame voeding en stadslandbouw.