EcoWijk ZAC van Bonne – Grenoble

Sinds het begin van de jaren 2000 werpt Grenoble zich op tot een pioniersstad op het gebied van ecologische transitie, door innovatieve projecten te ontwikkelen. EcoQuartier de Bonne, ontwikkeld in het begin van het mandaat van Michel Destot (PS), maakt daar deel van uit. Het is gelegen in het stadscentrum van Grenoble, op de site van een voormalige militaire kazerne, tussen het oude centrum en de buitenwijken, gescheiden door de Grand Boulevard. Het vormde indertijd een van de laatste ontwikkelingsmogelijkheden in het stadscentrum. Dit was de gelegenheid om het eerste EcoQuartier van Frankrijk op te richten, dat intussen is uitgegroeid tot een heus laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met hernieuwbare energie. Het project getuigt trouwens van zijn militaire verleden. Een deel van de oude gebouwen bleef behouden en kreeg een nieuwe bestemming. Het vormt ook een nieuwe gemengde en levendige openbare ruimte, door de ontwikkeling van een park van 3,5 hectare.

Download de volledige ficheproject

 

Project ambities

 • De stad Grenoble heeft te kampen met stedelijke wildgroei. Wanneer een site van deze omvang in het stadscentrum beschikbaar wordt, geeft dit de Stad de kans om een unieke wijk te ontwikkelen die een verlengstuk moet vormen van het stadscentrum naar de derde tramlijn. De ambitie van het project is om een wijk te creëren met respect voor het bebouwde, sociale, gediversifieerde en ecologische erfgoed.
 • Het project kwam tot stand op de site van de voormalige militaire kazerne van Bonne, gebouwd in 1884, in de wijk Championnet (sector 2 van Grenoble). De stad wou drie oude gebouwen behouden en ombouwen tot woningen, een hotel en handelsruimte.
 • De Bonne-wijk is ook en vooral het eerste EcoQuartier van Frankrijk. Het is een referentie geworden op het vlak van ecologisch beheer: gebruik van hernieuwbare energie, zorgvuldig waterbeheer, recuperatie van bouwmaterialen, enz.

Programma

 • Woningen: 1.100 gezinswoningen, waarvan 40 % sociale huurwoningen
 • Winkels en diensten: 53 winkels, basisschool met 16 klassen, 1 arthousebioscoop (3 zalen), EHPAD (80 bedden), een serviceresidentie (104 gemeubileerde eenheden), gemeentelijk zwembad
 • Economische activiteiten: 4-sterrenhotel met 70 kamers, studentenverhuur verdeeld over 2 studentenwoningen (200 bedden), 6.400 m² kantoren
 • Stadspark van 3,5 ha
 • 1 ondergrondse parkeerplaats per wooneenheid voor koopwoningen; 0,8 voor sociale huurwoningen
 • 1 parking met 480 parkeerplaatsen onder de handelsruimte

Identiteitsfiche

Context :

ZAC (Zone d’Aménagement Concertée – gebied met overleg over de inrichting) – Transformatie van een militaire kazerne in een EcoQuartier in het stadscentrum

Fasering :

 • 2000: lancering van de studie- en ontwerpopdracht door de stad Grenoble om het reconversiepotentieel van de site te onderzoeken
 • 2001: realisatie van het overlegproces
 • 2005: start van de werkzaamheden
 • 2008-2014: eerste oplevering van woningen, opening van de school, oplevering van de winkels, het stadspark en de sociale woningen, oplevering van het winkelcentrum, oplevering van de bioscoop en de EHPAD, oplevering van het hotel
 • 2016: afsluiten van het project

Hulpmiddelen: : 

 • Zone d’Aménagement Concertée (Frankrijk): openbare aanleg van de stedelijke ruimte volgens het stedenbouwkundig wetboek
 • Label EcoQuartier (Frankrijk): De invoering van het EcoQuartier-label in 2012 beantwoordt aan een van de doelstellingen van de tenuitvoerlegging van het ‘Grenelle de l’environnement’, om de aanleg van EcoQuartiers aan te moedigen en te investeren in energie, mobiliteit, huisvesting en de ontwikkeling van activiteiten, rekening houdend met het bestaande stedelijke en territoriale weefsel.
 • De ZAC de Bonne behaalde in mei 2015 fase 3: ‘EcoQuartier opgeleverd’.