Duurzame wijk Tivoli, Laken

source : citydev.brussels © Marc Detiffe

De wijk Tivoli is een duurzaam project ten westen van het Vergotedok en vlakbij Thurn & Taxis, in de gemeente Laken. Deze nieuwe wijk, gebouwd op een voormalig braakliggend stedelijk terrein, vormt een harmonieuze verbinding tussen het industriegebied van de Haven van Brussel en een dichtbevolkte woonwijk. Het project begon met de bouw van het duurzame bedrijvencentrum Greenbizz, geopend in 2016, ten zuiden van de site Tivoli. De tweede fase richtte zich op het creëren van een hoogwaardige woonwijk. De wijk bestaat uit 7 woonkavels en een centraal openbaar plein. De eerste bewoners vestigden zich er eind 2018. Tivoli Greencity is een wijkproject dat duurzaam is in termen van bouwtechnieken en energiebesparing. Bovendien is tijdens de ontwerpfase van het project een ambitieus participatieproces gestart. Via de woningtypes wordt een sociale mix nagestreefd: elk kavel heeft ongeveer 70% woningen tegen afgesproken prijzen en ongeveer 30% sociale huurwoningen. Er zijn ook beheersinstrumenten toegepast, zoals de ondertekening door toekomstige bewoners van een charter dat erop gericht is rekening te houden met duurzame doelstellingen.

Download de volledige projectfiche

 

Projectambities

 • Een harmonieuze verbinding tot stand brengen tussen een bestaande dichte woonwijk van Laken en de industriezone van de Haven van Brussel
 • Een innovatief en gemengd programma ontwikkelen
 • Ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het project is gestructureerd rond duurzaamheid, zowel wat de technieken als wat de burgerparticipatie betreft (Handvest, mobiliteit enz.)

Programma

Greenbizz, duurzaam bedrijvencentrum. De eerste fase van de ontwikkeling van de wijk omvat 5 woonkavels (kavels 1, 2, 3, 4 en 7), evenals het plein en alle nieuwe wegen die de kavels met elkaar verbinden. Dit omvat:

 • 397 passieve woningen;
 • 2 crèches met elk 62 plaatsen;
 • 7 commerciële ruimten van in totaal ongeveer 770 m²;
 • 1 uitrustingsruimte van de cel Openbare Netheid van de Stad Brussel;
 • ondergrondse parkeergarages met een totale capaciteit van 291 plaatsen;
 • meer dan 650 fietsplaatsen, waarvan meer dan 580 voor privégebruik;
 • ongeveer 10.000 m² openbare ruimte met inbegrip van 3 nieuwe wegen en een plein van 2.000 m² met bomen.

De kavels 5 en 6 maken geen deel uit van het project van Parbam. Ze vormen een volgende uitvoeringsfase die door citydev.brussels zal worden georganiseerd.

Identiteitskaart

Bouw van een duurzame wijk op een braakliggend stedelijk terrein tussen een woonwijk en de industriezone van de Haven van Brussel. De wijk Tivoli bestaat uit twee componenten: een woonwijk (GreenCity) en een bedrijvencentrum (Greenbizz).

 

Context :

Voormalig stedelijk braakland dat een grens vormt tussen de Haven van Brussel, Thurn & Taxis en de gemeente Laken.
Het project betreft de bouw van een gemengde wijk met kantoren en productieve ruimten (Greenbizz), woningen en hoogkwalitatieve openbare ruimten.

Fasering van de werken :

 • Aankoop van de site: januari 2004
 • Start van de Greenbizz-werf: 2013
 • Start van de GreenCity-werf: 2014
 • Opening van het centrum Greenbizz: April 2016
 • Eerste leveringen van appartementen: eind 2018
 • Einde van de werken: Eind 2019

 

Geschatte oppervlakten :

 • Geheel van de site: 4,5 ha
 • Duurzaam bedrijvencentrum Greenbizz: 8.300 m²
 • 397 passieve woningen, waarvan 271 op de markt gebracht door citydev.brussels en 126 aangekocht door de BGHM
 • 2 crèches met elk 62 plaatsen; 2 000 m²;
 • 7 commerciële ruimten: 770 m²;
 • Openbare ruimten: 10.000 m²
 • Groene ruimten: 2.000 m²

Hulpmiddelen

citydev.brussels is een instelling van openbaar nut die belast is met de stadsvernieuwing op gewestelijk niveau. citydev.brussels heeft verschillende opdrachten die zijn vastgelegd in het beheerscontract dat met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gesloten. Deze opdrachten zijn gegroepeerd onder drie verschillende en complementaire ambities:
Gemengde projecten (het samenbrengen van woningen en bedrijven in dezelfde buurt),
Economische expansie (creëren van bedrijfsruimtes)
Stadsvernieuwing (het creëren van voor iedereen toegankelijke woningen).
https://www.citydev.brussels

EFRO: Europese subsidies uit het EFRO-fonds hebben de samenwerking tussen verschillende actoren (impulse.brussels / Leefmilieu Brussel / Innoviris / WTCB) mogelijk gemaakt om het project te starten.
http://www.greenbizz.brussels