Bouwblok Fontainas, Stad Brussel

Bouwblok Fontainas, Stad Brussel

Séverin Malaud © urban.brussels

Het bouwblok Fontainas, gelegen tussen de Van Arteveldestraat, de Zespenningenstraat en de Anderlechtstraat, is een belangrijk stedelijk centrum binnen de Vijfhoek dat aansluit op het grootschalige project voor een autovrije binnenstad. Het Fontainaspark werd eind jaren 1990 aangelegd op het terrein van het voormalige Philips-gebouw om een einde te maken aan een langdurige stadskanker. Het tijdelijke en weinig kwaliteitsvolle karakter van de landschapsarchitectuur, de schaalbreuken, de aanwezigheid van stadskankers en blinde gevels, het gebrek aan dialoog tussen het park en zijn omgeving ... Al deze redenen hebben ertoe geleid dat het duurzame wijkcontract Bloemenhof dit project als vlaggenschip koos. Het mikte op de hernieuwing van het geheel van het bouwblok. Het project omvatte de volledige heraanleg van het park, de bouw van woningen, kleuteropvang, een horecaruimte, een polyvalente zaal, een sporthal, een sporthal, sportterreinen, etc.

Download de volledige projectfiche.

 

Projectambities

 • Volledige hernieuwing van een onvoltooid bouwblok in een geïntegreerde stadsvisie: een verscheurde stedelijke morfologie weer in evenwicht brengen en visuele signalen creëren;
  • Het bouwblok ontsluiten en een uitstraling tot buiten de wijk geven, met name door de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het park te vergroten. Het verbinden met de nieuwe voetgangerszone en de aangrenzende straten;
  • Deze groene long in de binnenstadweer tot leven brengen: de biodiversiteit van de wijk versterken;
  • De sociale cohesie tussen de verschillende publieksgroepen rond de site verbeteren;
  • De sociale controle in de omgeving van het park versterken.

Programma

 • Woningen voor gezinnen (+/-22) en studenten (+/- 35);
 • Sportuitrusting die voldoet aan de huidige normen om nationale wedstrijden te kunnen organiseren;
 • Twee co-opvangzones (capaciteit van 2 x 10 kinderen) om aan de vraag naar onthaalinfrastructuur voor jonge kinderen te voldoen;
 • Een Horecaruimte aan de rand van het park, om de dialoog tussen het park en de omliggende gebouwen te versterken;
 • Een park voor de buurt.

Identiteitskaart

Context :

Het bestaande park, dat relatief groot is voor de schaal van de wijk, bestond uit een opeenvol- ging van vrij sobere ruimten in een context van zeer uiteenlo- pende formaten. Afgezien van enkele druk gebruikte sport- en speelterreinen was het geheel vrij summier aangelegd en leek het bijna een braakliggend terrein.

Het verwachte stedenbouwkundige antwoord was de wederopbouw van het gesloten klassieke bouwblok van de historische stad, om de open wonden te bedekken die de economische en sociale verschillen in de wijk hadden veroorzaakt. De voorgestelde stedenbouwkundige oplossing was echter om te werken aan een open morfologie, een poreus bouwblok dat doorkruist wordt door een echt park, een openbare ruimte met een grote biodiversiteit die mensen, planten, gebouwen met elkaar verzoent en op die manier de omliggende wijken verbindt.

Oppervlaktes :

 • Woningen: 4.344 m² (inclusief 35 studentenstudio’s en 22 appartementen)
 • Sporthal: 1.450 m² Polyvalente zaal: 194 m² Horeca: 295 m²
 • Opvanginfrastructuur voor jonge- kinderen: 279 m²
 • Groene ruimte (park): 10.000 m²

 

Fasering van de werken :

 • Ontwerp van het project in het DWD Bloemenhof: 2011-2015
 • Begin van de werken: maart 2017
 • Einde van de werken: 2019 (inhuldiging 21 mei 2019)

 

Budget :

 • Het budget voor het volledige buurtcontract Bloemenhof bedraagt 27 miljoen euro.
 • Het budget voor de activiteit- en die deel uitmaken van het bouwblok Fontainas bedraagt ongeveer 12 miljoen euro. Het omvat een gewestelijke subsidie van ongeveer 5 miljoen euro, een aandeel van meer dan 6.800.000 euro voor de Stad Brussel en een cofinanciering door de federale staat (Beliris) van iets meer dan 500.000 euro.
Bouwblok Fontainas, Stad Brussel