Feedback over het bezoek "Brussel en zijn open ruimten in transitie"

Uitstap

Op 21 oktober bezochten we inspirerende openbare ruimte projecten die een transitie teweegbrengen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn straten, pleinen en parken.

De noodzaak van verandering wordt meer dan ooit gevoeld in de stad en in het bijzonder in Brussel, waar de druk in verband met de klimaatverandering, de luchtkwaliteit, de mobiliteit en het verlies aan biodiversiteit rechtstreeks voelbaar is voor de inwoners en gebruikers van de stad. De gezondheidscrisis die we hebben doorgemaakt en waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn, is ook een krachtige indicator van deze tekortkomingen die verband houden met het gebrek aan openbare ruimte, groen of het thermisch ongemak van woningen in geval van strikte opsluiting. Zij heeft gewezen op de belangrijke, zelfs vitale rol van open en onbebouwde ruimten in de stad.

In Brussel vindt momenteel een grondige paradigmaverschuiving plaats in de manier waarop de stad, haar wijken, haar openbare ruimte en haar gebouwen worden doordacht en ontworpen. Dit komt tot uiting in de ontwikkeling van de lopende verordeningen. Actieplannen als het Plan Good Move, PACE, het Natuurplan, het rapport Good Living, het project Handboek Openbare Ruimte, het Beeldkwaliteitsplan en de Open Markt bieden een kader voor de transitie van deze plekken en perspectieven van waaruit de stad door haar bewoners en gebruikers wordt beleefd.

Met Be Sustainable hebben we een dertigtal actoren uit de Brusselse stadsontwikkeling uitgenodigd om enkele van deze projecten, die tot doel hebben de mentaliteitsverandering en de beweging naar duurzame stedenbouw en een veerkrachtige samenleving te versterken, onder de loep te nemen. Wij onderzochten inspirerende, reeds voltooide of lopende initiatieven die niet hebben gewacht op de regelwijzigingen in de stadsplanning om innovatieve praktijken in te voeren en de verandering te schetsen.

  • Openbare ruimten in het hart van Vorst en het "waterpad": omvorming van het historische centrum van Vorst tot openbare ruimten die te voet en met de fiets toegankelijk zijn, vriendelijk, rustig en beplant, en waarin een systeem voor regenwaterbeheer is geïntegreerd via "regentuinen".
  • Het Avant-Senne Park: Project voor de aanleg van een nieuwe lineaire groene ruimte en een voetgangers- en fietspad rond de voormalige Wielemans Ceuppens brouwerijen, om het risico van overstromingen tegen te gaan en het geringe aandeel open openbare ruimten in deze dichtbevolkte wijk te compenseren.
  • Biestebroeckkaai : Omvorming van een industriegebied tot een gemengde stadswijk en ontwikkeling van nieuwe openbare en groene ruimten met uitzicht op het kanaal.
  • Molenwestplein: Overgangsbezetting van een gemineraliseerd terrein in de buurt van het station Gare de l'Ouest, met het oog op de ontsluiting van een nieuwe ruimte voor de wijk en de ontwikkeling van een toekomstig park van 3 ha.
  • Het park L28 en de "Groene Corridor": transformatie van het braakliggende spoorwegterrein langs de voormalige lijn 28 en Tour et Taxi in een lineair park en een groene verbinding voor actieve vervoerswijzen.
  • Het Pocket Park "La Halte Royale": Creatie van een kleine groene ademruimte op een verwaarloosde kloof tussen de weg en de spoorweg, die meer natuur in de stad biedt.

Om verder te gaan:
- Link naar de fietsroute
- Link naar de brochure

Fotocredits: Toha De Brant

Verplichte vermelding :  Toha De Brant © besustainable.be